Over uilen

De uil wordt in veel culturen gezien als het symbool van wijsheid en kennis. Vanwege zijn grote ogen is de uil ook symbool van de Grote Moeder* helderziendheid en magie. De uil is verbonden met verborgen wijsheid en met licht in de duisternis zoals het licht van de maan. De uil kan immers zien wat anderen niet zien en is daardoor in staat het grotere geheel beter te begrijpen.

Verloskundigen hebben als symbool een witte uil. Zij hebben kennis van beginnend leven en zijn ook vaak s’-nachts op pad om bij geboortes hulp te bieden. Het oude woord vroed betekent “wijs” of “wetend”, denk maar aan vroedvrouw, vroede vaderen, vroedmeester. Vroeger werden vroedvrouwen ook wel als heksen of tovenaressen gezien en dacht men dat zij rondom geboortes magische krachten gebruikten.

Uilen zijn bijzondere en prachtige vogels. Wereldwijd zijn er honderdzevenenzeventig uilen soorten, waarvan er slechts acht soorten in ons land voorkomen.

De uil op mijn website is geschilderd door Bianca Visser. Als je meer van haar werk wilt zien surf dan naar www.biancavisser.com

*Alles: Het Goddelijke en het universum
worden uit Haar geboren, terwijl zij
in hetzelfde Eeuwige Moment in Haar terugkeren.

Vorige pagina.