Ontmoeten.....

Is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen
Ontmoeting heeft iets van verwondering en herkenning
de ander is antwoord of vraag of iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander binnen laten in het huis van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je soms kwetsbaar bent en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is iemand binnen laten in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaring, gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je die ander zo diep laat binnen dringen kun je van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na….

Vorige pagina.