2/2
Werkwijze

Zo zijn er heel veel meer situaties, gewoontes of factoren die invloed hebben op de vruchtbaarheid. Aan de hand van deze lijst bekijken we waar er mogelijk nog veranderingen of aanpassingen kunnen zijn om de kans op zwangerschap te vergroten.

Daarna maken we een nieuwe afspraak om mijn bevindingen over de gesprekken en de vragenlijst gezamenlijk door te spreken. Ik zal dan aangeven waar volgens mij nog kansen liggen.

Indien gewenst kan een vervolg worden afgesproken voor verdere begeleiding.

Paren waarbij wel een oorzaak is gevonden en/of bij wie een eventuele behandeling niet tot de geboorte van een kind heeft geleid, komen op een punt in hun leven dat het duidelijk wordt dat ze geen eigen kind(eren) zullen krijgen.
Het besef van deze realiteit brengt voor velen een proces van rouw en verdriet op gang, die in elke fase van het leven zijn weerslag heeft.
Hoe hiermee om te gaan in jullie eigen leven en in de buitenwereld?
Wat is er voor jullie mogelijk en nodig om het verdriet en het gemis een plaats te geven?
Wat is voor jullie een passende wijze om een nieuwe invulling aan deze onverwachte toekomst zonder eigen kinderen te geven? Of hoe hebben jullie dat in het verleden gedaan?

Deze vragen zullen in mijn begeleiding aan de orde komen.

Vorige pagina.