1/2
Werkwijze

Middels een gesprek met man en vrouw apart vraag ik aan beiden wat het voor hen betekent om een onvervulde kinderwens te hebben. Hoe ben je hier mee om gegaan?
Waar loop je tegen aan en waar wil je mee geholpen worden?

Het kan zijn dat de betekenis voor de beide partners verschillend is.
Verschil in beleving kan van belang zijn naar jezelf en naar elkaar wat betreft
verwachtingen voor de gezamenlijke toekomst.
Soms weten partners van elkaar niet altijd precies wat het voor ieder van hen betekent,
hoe ze hun kinderloosheid ervaren, omdat ze elkaar pijnlijke gevoelens willen besparen.

Openheid en duidelijkheid over ieders beleving maakt dat er een beter beeld ontstaat van een mogelijke toekomst zonder eigen kinderen.

Wanneer er geen oorzaak is gevonden voor de ongewenste kinderloosheid, geef ik een vragenlijst mee.
Op deze lijst staan vragen ondermeer op het gebied van gezondheid, motivatie,sociale omstandigheden, werk, hobby's, religie en familie.
De lijst dient om na te gaan of er in de leefwereld mogelijkheden zijn om de kans op zwangerschap te vergroten.
Een bekend voorbeeld is dat roken de vruchtbaarheid negatief beïnvloedt. Stoppen met roken verhoogt dan de kans op zwangerschap.

Lees meer...