1/4
Werkwijze

Kenmerkend voor haptotherapie is het aanraken. Niet alleen lichamelijk, maar ook in een gesprek kan je (aan)geraakt worden. Door het (aan)geraakt worden spreek je iemand aan in zijn/haar gevoel en beleving. Het (aan)raken maakt duidelijk hoe het staat met je evenwicht tussen voelen, denken en handelen.

Tijdens de intake gebruiken we:

  • Het gesprek: wie ben je, hoe ziet jouw sociale omgeving eruit en wat is je geschiedenis?
  • De positiebepaling: welke plek neem je in t.o.v. een ander,
    hoe sta je momenteel in het leven?
  • De aanraking: wat beleef je als je (aan)geraakt wordt,
    wat is je behoefte en hoeveel ruimte heb je daarvoor?

Na de intake bepalen we samen wat jij nodig hebt om je hulpvraag beantwoord te krijgen; om weer in balans met jezelf te komen (voelen, denken en handelen).
We maken een plan wat je wilt veranderen en hoe dat te bereiken is. Van jou wordt verwacht dat je je openstelt voor mogelijke veranderingen en dat je daar samen met mij aan wilt werken.

Lees meer...