2/3
Visie

Leven begint bij de conceptie, waarbij erfelijk materiaal samenkomt en de kiem bevat van een vitale kracht waaruit de eerste niet meer te stuiten ontwikkelingen voortvloeien. Deze ontwikkelingen getuigen van een enorm wonder. De miljoenen celdelingen die allen op een vastgelegde tijd plaatsvinden, met vaste taken voor de ontwikkeling van verschillende organen, botten, spieren en zenuwen.
De natuur is overvloedig en selecteert: wat niet goed ontwikkelt, wordt afgestoten.

Van de menselijke conceptie zal slechts 40 % tot de geboorte van een kind leiden.
De rest van de bevruchte eicellen wordt tijdens de menstruatie uitgescheiden of eindigt in een miskraam. In veruit de meeste miskramen is er sprake van een ontwikkelingsstoornis bij de vrucht.

Ook in het dieren- en plantenrijk is er een strenge selectie en een grote overvloed om er zeker van te zijn dat er voldoende nakomelingen over zullen blijven.
Het is verbazingwekkend dat er nog zoveel goed gaat, gezien de complexiteit van het ontwikkelen en het verlies van veel vruchten.
Dat het niet kunnen krijgen van kinderen een medische aandoening is, is dan ook niet mijn zienswijze.
Het is eerder andersom: het is een groot wonder dat je kinderen kunt krijgen.

Lees meer ... Vorige pagina.