1/2
Haptotherapie

Haptonomie is de wetenschap die de wisselwerking tussen voelen, denken en handelen bestudeert en de rol die dit in ons dagelijks leven speelt.

Haptotherapie is een behandelwijze die erop gericht is het evenwicht tussen voelen, denken en handelen te bevorderen of te herstellen.

Als je weet wat je voelt en gevoel en verstand zijn met elkaar in evenwicht, dan kan je keuzes maken die bij jou passen en die in overeenstemming zijn met het leven dat je wilt leiden. Haptotherapie maakt voelbaar wat je daarvoor nog mist of nog tekort komt.

Je bent jezelf wanneer je durft te voelen wat je bezig houdt en wanneer je dat gevoel mee kunt nemen in de keuzes die je maakt.
Een basisgevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid maakt dat je in relaties met anderen (gezin, werk, familie en vrienden) jezelf kunt zijn.

Haptotherapie is een hulpverlenende therapie, waarbij je de ruimte wordt gegeven te (her)ontdekken wie je in wezen bent en wat je bezielt: wanneer blokkeer je en waar kom je van in beweging? Je kunt dan tot verandering of acceptatie komen op een wijze die bij jou past.

Lees meer...