Extra's

Linken naar websites:
- www.freya.nl

Boeken:
- Een onvervulde kinderwens Odile van Eck
- Ongewenste kinderloosheidOdile van Eck
- Kinderen van UtopiaManja Moos
- Het gezicht van kinderloosheid     Fidessa Docters van Leeuwen

Citaten:
We begrijpen het wonder van het leven pas dan, wanneer we bereid zijn het onverwachte een kans te geven.
Paul Coelho

Gelukkig de mens die de samenhang met alles wat leeft, aanvoelt en aldus het leven en de mensen liefheeft.
Albert Schweitzer

Als zodanig vertegenwoordigt van nature in beginsel elke vrouw het symbool van de moeder in wier armen en aan wier borst men zich geborgen weet en beschikt zij in principe over het niet te onderschatten vermogen het vitale fundamentele gemoedsverlangen van de mens naar tederheid in haar vertegenwoordigende moederlijke hoedanigheid tot rust te brengen.
Frans Veldman