Het gemis is voor anderen ook niet echt zichtbaar, zoals dat na een overlijden wel is.
2/2
Onvervulde kinderwens

Het gemis is voor anderen ook niet echt zichtbaar, zoals dat na een overlijden wel is, wanneer de plaats van de overledene voor altijd leeg blijft.
Sommige kinderloze mensen hebben gevoelens van schaamte en falen en sluiten zichzelf af van steun en begrip. In onze maatschappij is kinderen krijgen immers de norm en een vanzelfsprekendheid. Het lijkt daardoor alsof kinderloze paren iets "uit te leggen" hebben.

Ongewenst kinderloos betekent dat je stil moet staan bij je motieven waarom je kinderwens hebt en wat je mogelijk nog kunt doen om je kansen te vergroten.
Ongewenst kinderloos betekent dat je gezin, huwelijk of partnerschap mogelijk een nieuwe betekenis en invulling zullen gaan krijgen.
Ongewenst kinderloos betekent je heroriënteren op hoe je jouw leven in gaat vullen wanneer je geen eigen kinderen zult krijgen.


Begeleiding hierin kan je een stukje op weg helpen.

Vorige pagina.