Begeleiding onvervulde kinderwens
1/2
Onvervulde kinderwens

De behoefte tot voortplanting en nakomelingen te verwekken is een oerkracht die in ieder levend wezen aanwezig is.

Het lijkt vanzelfsprekend dat iedereen op een gegeven moment kinderen zal krijgen.
Bij 10% tot 20% van de paren zal het krijgen van kinderen echter niet vanzelf gaan en is er onderzoek nodig om te achterhalen wat de mogelijke oorzaak hiervan is.

Wanneer er een duidelijke oorzaak wordt gevonden kan er al dan niet behandeling plaatsvinden, waardoor alsnog een kinderwens in vervulling kan gaan.

Er breekt een onzekere tijd aan wanneer geen oorzaak wordt gevonden. Gevoelens van hoop dat zwangerschap alsnog zal ontstaan wisselen af met een proberen te aanvaarden als dit keer op keer niet gebeurt.

Wanneer uiteindelijk duidelijk wordt dat er geen (eigen)kinderen zullen komen, terwijl ze zo gewenst zijn, gaan veel mensen door een proces van diep verdriet en rouw.
Zij verliezen een toekomst met eigen kinderen en kleinkinderen en rouwen om het verlies van een nooit geboren kind.
Ook na jaren blijft het niet hebben van een eigen kind een voelbaar gemis en het onvruchtbaar zijn een pijnlijk besef.
Voor de buitenwereld is dit soms moeilijk te begrijpen. Hoe kan je missen wat er nooit was?

Lees meer...